Tehnoimpex

Tel:   + 381 11 3097471
Tel:   + 381 11 3948755
Fax:  + 381 11 3097470
email: tehnoimpex@mts.rs
email: tpxbearing@mts.rs
Kalemarska 11 N,
Beograd
Srbija
POČETNAO NAMAPROIZVODIREFERENCEKONTAKT
Copyright © M Tehnoimpex 2014
• Rudarski basen Kolubara, Lazarevac
• Termoelektrane i kopovi Kostolac, Kostolac
• PRIM, Kostolac
• Termoelektrane „Nikola Tesla”, Obrenovac
Odgovarajući na zahteve tržišta razvili smo saradnju sa najvećim kompanijama rudarskog i energetskog sektora kao i drugim proizvodnim kompanijama:
• Rudnik uglja AD Pljevlja
• JP PEU Resavica
• Industrija motora i traktora Rakovica, Beograd
• Rudarsko - topioničarski basen Bor, Bor